Tjänster
Medarbetare
Kontakt

ETT FÖRETAG ATT RÄKNA MED

Genom vårt arbete kommer vi på LR Revision Falkenberg ständigt i kontakt med nya frågeställningar som avser företag i alla storlekar i en mängd olika branscher. Detta har givit oss en stor kunskaps- och erfarenhetsbank vilken vi gärna delar med oss av.

Offert

HAR DU FLYGANDE IDEÉR?

Som kund tycker vi det är viktigt att Du får ett personligt och professionellt bemötande och vårt engagemang omfattar såväl företagets som företagarens ekonomi.

Vi är en del av LR Revision & Redovisning i Sverige, ett nätverk av revisorer som ger oss tillgång till specialistkompetens, utbildning och ett internationellt nätverk.Pappersflygplan